Регламент

РЕГЛАМЕНТ

 

проведення електронних торгів

системи «Банкрутство»

 

 

I.Загальні положення

 У цьому Регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

Адміністратор електронних торгів – юридична особа, яка здійснює заходи із супроводження програмного забезпечення Системи електронних торгів «Банкрутство» (надалі – Система).

Веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс за адресою bankrut.gov.ua, що є складовою частиною Системи, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення; здійснюється реєстрація Продавців та Покупців, подача ними Оголошень про торги та заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Вид електронних торгів – один з видів електронних торгів, обраний Продавцем при формуванні Оголошення про торги, а саме:

Аукціон – аукціон, що здійснюється в електронній формі засобами Системи протягом визначеного у Оголошенні про торги часу, але не менш ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів.

Прямий продаж – продаж майна за встановленими цінами, що здійснюється засобами Системи у відповідності з цим Регламентом.

Гарантійний внесок - грошова сума, яку сплачує фізична або юридична особа – учасник електронних торгів на рахунок Продавця, розмір якої становить 10 (десять) % від початкової вартості майна, наведений у Оголошенні про торги по обраному лоту.

Документ, що посвідчує особу - національний паспорт або документ, що його замінює.

Електронні торги – Прямий продаж або Аукціон, що здійснюється в електронній формі засобами Системи з метою продажу майна боржників відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та цього Регламенту.

Крок Аукціону - фіксована надбавка, на яку під час проведення Аукціону здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок Аукціону становить:

5 % від початкової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн. до 10000,00 грн. включно;

3 % від початкової ціни, якщо вартість майна становить від 10000,01 грн. до 100000,00 грн. включно;

2 % від початкової ціни, якщо вартість майна становить від 100000,01 грн. до 1000000,00 грн. включно;

1 % від початкової ціни, якщо вартість майна становить від 1000000,01 грн. та більше.

Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах.

Майно – будь-яке майно (матеріальні та не матеріальні активи), яке реалізується на підставі Оголошень про торги.

Оголошення про торги - повідомлення Продавця про електронні торги, подане у відповідності з цим Регламентом.

Особистий кабінет Учасника - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований Учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу, у якому розміщуються інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні матеріали.

Особистий кабінет Продавця - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований Продавець, що авторизується за допомогою електронного цифрового підпису, через який здійснюється подача Оголошень про торги, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні матеріали, та інформація про перебіг електронних торгів (час отримання системою пропозицій, час розміщення пропозиції учасника на сторінці веб-сайту, повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови)

Покупець - Учасник електронних торгів, який у відповідності з умовами цього Регламенту, вніс усю належну грошову суму або уклав договір купівлі-продажу.

Продавець

- арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України,

або особа, яка у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначена організатором аукціону.

Реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично Системою при розміщенні Оголошення про торги.

Система – інформаційна електронна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах та цінові пропозиції учасників. Система забезпечує всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати, візуалізацію всіх пропозицій з посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягомпроведення аукціону в режимі реального часу, а також протягом сем років після його закінчення, візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни.

Інформація про проведення електронних торгів у Системі містить відомості про час її розміщення та доступна на Веб-сайті протягом семи років з дня проведення електронних торгів.

Система забезпечує захист інформації розміщеної на Веб-сайті, у тому числі отриманої від Продавців, Покупців та інших учасників Електронних торгів.

Спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Початкова ціна лота – початкова ціна продажу лота, яка вказується Продавцем в Оголошенні про торги.

Учасник електронних торгів (далі - Учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка подала заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами Системи, сплатила гарантійний внесок (у випадку необхідності), та допущена до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Регламенту.

Ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на електронних торгах.

Інші терміни у цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у чинному законодавстві України.

 

II. Порядок реєстрації Продавців

 2.1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації Продавців.

2.2.. З метою реєстрації через Веб-сайт Продавець надає такі дані:

1) для фізичної особи – арбітражного керуючого:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи;
 • номер контактного телефону;
 • сертифікат ЕЦП ;
 • сканована копія свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого:

2) для уповноваженого представника юридичної особи (фізичної особи підприємця):

 • найменування юридичної особи;
 • код за ЄДРПОУ;
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи;
 • сканована копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • сканована копія документу про реєстрацію платника податку на додану вартість;
 • сканована копія документу, який підтверджує повноваження представника юридичної особи (довіреність, договір доручення та ін.);
 • номер контактного телефону уповноваженої особи;
 • сертифікат ЕЦП.

2.3. Після прийняття Системою заяви про реєстрацію, Продавець отримує повідомлення про реєстрацію на Веб-сайті на вказану ним електронну адресу.

2.4. У випадку внесення змін до будь-яких реєстраційних  даних Продавця, що використовувалися під час реєстрації на Веб-сайті, останній зобов’язаний протягом 3-х календарних днів, з дня внесення таких змін, письмово повідомити про це Адміністратора.

2.5. Система забезпечує наявність у кожного Продавця Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля, або, за бажанням, електронного цифрового підпису такої особи.

 

III. Розміщення на Веб-сайті Оголошень про торги

3.1. Після реєстрації на Веб-сайті, Продавці отримують можливість засобами Особистого кабінету розміщувати Оголошення про торги.

3.2. Оголошення про торги подається у електронному вигляді за формою, що розміщена на Веб-сайті, через Особистий кабінет Продавця.

3.3. Під час формування Продавцем, Оголошення про торги знаходиться у статусі «Чернетка». Продавець має можливість переглянути перелік Оголошень про торги, які знаходяться у процесі формування, відмітивши відповідну графу у Особистому кабінеті.

У разі, якщо форма Оголошення про торги заповнена у відповідності до цього Регламенту, Система реєструє Оголошення про торги та надсилає до Особистого кабінету відповідне повідомлення.

Стан Оголошення про торги змінюється з «Чернетка» на статус «Реєстрація учасників». Продавець має можливість переглянути перелік Оголошень про торги, які знаходяться у статусі «Реєстрація учасників», відмітивши відповідну графу у Особистому кабінеті.

3.4. Оголошення про торги повинне містити наступну інформацію:

 • вид торгів, включаючи термін їх проведення;
 • відомості про продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);
 • відомості про порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимог, що пред’являються учасникам, до їх оформлення.
 • відомості про Майно, його склад, характеристики, опис;
 • відомості про місцезнаходження Майна;
 • фотографічне зображення Майна;
 • порядок ознайомлення з Майном;
 • ціну продажу/початкову вартість Майна та відомості про можливість її зниження;
 • розмір та порядок внесення гарантійного внеску (у випадку необхідності);
 • можливість надання переможцю податкової накладної;
 • відомості про Продавця (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);
 • порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в торгах;
 • порядок і критерії виявлення переможця торгів;
 • строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;
 • спосіб отримання додаткової інформації.

3.4.1. В Оголошенні про торги у вигляді Аукціону, обов’язково додається текст договору, що пропонується до укладання, крім умови про ціну та зазначення особи покупця, та пропозиції щодо умов його укладання.

Якщо Аукціон є повторним або проводиться у зв’язку з розірванням договору, укладеного на попередньому аукціоні, про це зазначається в Оголошенні про торги із вказівкою на адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону.

3.4.2. Якщо пропонується земельна ділянка, в інформації про Майно зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.

3.4.3. Якщо пропонується транспортний засіб, в інформації про Майно додатково зазначаються:

 • марка;
 • модель;
 • рік випуску;
 • об’єм двигуна;
 • вид пального;
 • пробіг;
 • комплектація;
 • потреба у ремонті;
 • колір;
 • додаткові відомості.

3.4.3. Якщо пропонується будівля, споруда, приміщення, квартира, в інформації про Майно додатково зазначаються:

 • план;
 • розмір жилої та нежилої площі;
 • кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення;
 • матеріали стін;
 • кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира);
 • інформація про підсобні приміщення та споруди;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо;
 • встановлені обмеження (оренда, сервітут, застава та інше).

3.4.4. Якщо пропонується єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про Майно додатково зазначаються:

 • обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 • кількість та склад робочих місць;
 • відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;
 • додаткові відомості.

3.4.5. Якщо пропонуються акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то в інформації про майно додатково зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв’язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.

3.4.6. Якщо пропонується майнове право, право вимоги, то в інформації про Майно оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.

3.4.7. У випадку існування обтяжень Майна, Продавець обов’язково долучає відомості про обтяження.

3.4.8. Подавати Оголошення про торги з обранням виду торгів «Прямий продаж» мають право виключно Продавці – арбітражні керуючі, які призначені господарським судом у встановленому порядку ліквідаторами в справі про банкрутство.

У спосіб «Прямий продаж» може реалізовуватись засобами Системи наступне майно:

 • основні засоби, балансова залишкова вартість яких не перевищує одну тисячу гривень, а також інші необоротні матеріальні активи, господарські матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, обсяг або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону;
 • активи, не продані на аукціоні;
 • активи, не продані на біржових торгах через товарну біржу;
 • активи, стосовно яких після опублікування оголошення про проведення повторного аукціону є лише одна пропозиція від покупця.
 • акції приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.
 1. 5. У разі виникнення необхідності внесення змін до Оголошення про торги після реєстрації, Продавець вносить відповідні зміни засобами Особистого кабінету.

3.6. У випадку, якщо, до моменту проведення електронних торгів, виявлена недостовірність інформації щодо Майна, вказаної у Оголошенні про торги, Продавець має право відмінити проведення таких торгів. У цьому випадку, до Особистого кабінету зареєстрованим Учасникам надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав відміни.

Продавець може усунути невідповідність та повторно подати Оголошення про торги у порядку, встановленому цим Регламентом.

3.7. Продавець несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, що наведена ним у Оголошенні про торги, а також за дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 IV. Порядок реєстрації Учасників електронних торгів

 

4.1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації Учасників.

4.2. З метою початкової реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

 • ім'я;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи, що буде в подальшому логіном учасника;
 • номер контактного телефону;
 • пароль;
 • промокод (за наявності).

4.3. Після прийняття Системою заяви про реєстрацію, Учасник отримує повідомлення про реєстрацію на Веб-сайті на вказану ним електронну адресу.

4.4. Система забезпечує наявність у кожного Учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи або за допомогою електронного цифрового підпису, за бажанням.

4.4. Для участі в електронних торгах Учасник подає заявку по кожному лоту окремо за формою, розміщеною на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок на рахунок Продавця (крім випадків проведення Прямого продажу) та виконує інші вимоги, визначені цим Регламентом.

4.4.1. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Продавця.

Продавець розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску у Оголошенні про торги стосовно кожного лоту.

Адміністратор забезпечує можливість сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої оплати та постійне оновлення даних щодо сплати гарантійних внесків, їх автоматичну обробку та надсилання відповідних повідомлень учасникам.

Про надходження сум гарантійних внесків від Учасників, Продавець зобов’язаний повідомити Адміністратора електронних торгів протягом 1 (одного) календарного дня з моменту їх надходження шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу Адміністратора електронних торгів.

4.4.2. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається на електронну адресу Учасника, вказану ним під час реєстрації на участь у торгах, протягом 1 (однієї) години після отримання такої оплати Продавцем у разі сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт, та не пізніше десятої години наступного робочого дня за днем отримання такої оплати Продавцем, якщо оплата гарантійного внеску здійснювалася через банківські установи.

Якщо підтвердження не надійшло, Учасник, який належним чином сплатив гарантійний внесок, зобов’язаний повідомити про це Продавця та Адміністратора протягом 1 (одного) календарного дня з моменту спливу терміну , протягом якого повинно було надійти таке підтвердження.

У випадку, якщо Учасник не повідомив про ненадходження у встановлені строки підтвердження про сплату ним гарантійного внеску, Продавець та Адміністратор не несуть відповідальності за недопущення його до участі в електронних торгах.

4.5. Подання заяви на участь в електронних торгах Учасником означає згоду на обробку його персональних даних, при цьому Адміністратор та Продавець несуть відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.6. Заява на участь в електронних торгах подається щодо кожного окремого лоту через Веб-сайт в електронному вигляді. Подана заява на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

4.6.1. Заява на участь в аукціонах повинна містити такі відомості:

4.6.1.1. для фізичної особи:

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) заявника;
 • паспортні дані, місце проживання заявника;
 • реквізити рахунку , на який має бути повернуто гарантійний внесок;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Продавця;
 • номер контактного телефону;
 • реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

4.6.1.2. для уповноваженого представника юридичної особи:

 • відомості про найменування юридичної особи, організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштову адресу заявника.
 • код за ЄДРПОУ;
 • прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи;
 • серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника;
 • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи;
 • номер контактного телефону;
 • реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

 

4.6.1.3. Окрім Заяви на участь, на електронну адресу Продавця Учасниками направляються копії :

 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;
 • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника;
 • документ про сплату гарантійного внеску.

4.6.2. Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

4.6.3. Реєстрація Учасників для участі у Прямому продажу здійснюється з урахуванням таких особливостей:

 • гарантійний внесок не сплачується;
 • реєстрація відбувається автоматично, шляхом натискання       кнопки «Купити».

4.7. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний кодовий номер та фіксуються дата і час її подання.

4.8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення у Системі Оголошення про торги і триває до завершення електронних торгів.

4.9. Система, до моменту закінчення торгів (без врахування їх подовження) забезпечує реєстрацію та допуск до електронних торгів усіх Учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Продавця.

4.10. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Регламентом. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У випадку проведення повторного аукціону, не допускаються переможці попередніх електронних торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

4.11. У разі невідповідності заяви на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Регламентом, Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із виведенням на екран повідомлення із зазначенням відповідної підстави.

4.12. Інформація про результати розгляду заявок розміщується у Особистому кабінеті Учасника, а у випадку відмови від первинної реєстрації надсилається на вказану у заявці електронну адресу заявника.

4.13. Система автоматично завершує реєстрацію Учасника та надає йому відповідний доступ до участі у торгах негайно після підтвердження Продавцем сплати Учасником гарантійного внеску, а за лотами, де така сплата не вимагається – одразу після належного виконання Учасником вимог цього Регламенту.

4.14. Інформація про кількість Учасників електронних торгів із зазначенням унікальних кодових номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті.

4.15. Інформація про Учасників електронних торгів може бути надана Адміністратором та Продавцем третім особам виключно у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

 

V. Проведення електронних торгів

 5.1. Електронні торги проводяться наступних видів:

 • Аукціони;
 • Прямий продаж.

5.2. Вид електронних торгів визначає Продавець при подачі Оголошення про торги.

5.3. Аукціон - аукціон, що здійснюється в електронній формі засобами Системи протягом визначеного у Оголошенні про торги часу, але не менш ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів, який розпочинається о 10-00 ранку першого дня та триває до 18:00 години останнього дня за київським часом. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 (п’ять) хвилин до завершення Аукціону, електронні торги автоматично продовжуються на 10 (десять) хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції.

5.3.1. Усі Учасники, що були зареєстровані Системою та допущені до участі в торгах, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у Оголошенні про торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений у Оголошенні про торги крок вищу за попередню. Після висування цінової пропозиції, Учасник може зробити наступну цінову пропозицію лише після надходження цінової пропозиції від іншого учасника.

Система забезпечує можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки.

5.3.1.1. Система може забезпечити проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості.

Під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, початкова вартість знижується на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

5.3.2. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент її відправлення Учасником засобами Системи.

5.3.3. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про хід електронних торгів, поточна цінова пропозиція, перелік цінових пропозицій, час закінчення торгів.

Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції.

5.3.4. Переможцем аукціону у визначений день визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

5.4. Прямий продаж розпочинається з моменту розміщення у Системі оголошення про торги та завершуються моментом реалізації Майна.

5.4.1 Подача заявки на участь в Прямому продажі здійснюється шляхом натискання кнопки “Купити”, що є одночасно акцептом ціни Прямого продажу Учасником електронних торгів.

5.4.2. У разі ненадходження оплати ціни Прямого продажу у встановлені цим Регламентом строки, Майно повторно стає доступним для придбання.

5.5. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

 

 VI. Оформлення результатів електронних торгів

 

6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів, що оформлюється Протоколом електронних торгів.

6.2. До протоколу електронних торгів обов’язково вноситься така інформація:

 • дата і час початку та завершення електронних торгів;
 • реєстраційний номер лота;
 • назва лота (майно, що запропоноване для продажу);
 • стартова ціна та ціна продажу лота;
 • ціна або частина ціни, сплачена переможцем ;
 • кількість учасників аукціону;
 • ціна, запропонована переможцем аукціону;
 • відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну, найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи));

або

 • інформація про те, що торги відбулись без визначення переможця
 • адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону;
 • дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота або укласти договір купівлі-продажу;
 • реквізити рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

6.3. Система негайно розміщує Протокол електронних торгів по лоту в Особистому кабінеті Продавця та Переможця. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається переможцю та Продавцю.

 

6.3.1. Переможець електронних торгів протягом п’яти календарних днів повинен роздрукувати отриманий в Особистому кабінеті Протокол електронних торгів, підписати та надіслати його Продавцю.

 

VII. Порядок розрахунків за майно, що реалізується на електронних торгах. Повернення гарантійних внесків

 

7.1. У випадку проведення Аукціону, на підставі Протоколу електронних торгів, Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу Продавець особисто або засобами Системи надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначеий у протоколі номер банківського рахунку.

7.1.2. Гарантійний внесок, що був внесений переможцем торгів, вважається завдатком, що вносився для забезпечення виконання договору купівлі-продажу майна та зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом 3 (трьох) робочих днів після формування та розміщення на Веб-сайті протоколу електронних торгів.

7.1.3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, у разі невнесення ним всієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 7.1. цього Регламенту.

7.1.4. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону, що розміщується на Веб-сайті).

7.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, здійснюється у відповідності до цього Регламенту на підставі інформації, поданої Учасником при реєстрації. Інформація має містити:  назва банку отримувача, розрахунковий рахунок, МФО банку, код ЄДРПОУ(для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), номер банківської картки (для фізичних осіб). У випадку, якщо подана Учасником інформація не дозволяє провести відповідні розрахунки, Продавець не несе відповідальності, за порушення строку повернення гарантійного внеску.

7.3. Продавець, який не повернув гарантійного внеску або сплаченої ціни у встановлений строк, сплачує пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми боргу за період прострочення.

7.4. У випадку проведення Прямого продажу, Учасник зобов’язаний сплатити ціну Прямого продажу протягом 5 (п’яти) календарних днів.

7.4.1. Система розміщує повні реквізити для сплати ціни Прямого продажу у Рахунку, що надсилається Учаснику після натискання кнопки “Купити”.

7.4.3.Адміністратор забезпечує можливість сплати ціни Прямого продажу платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої оплати та забезпечує постійне оновлення даних щодо сплати ціни Прямого продажу, їх автоматичну обробку та надсилання відповідних повідомлень Учасникам.

Про надходження сум оплати від Учасників, Продавець зобов’язаний повідомити Адміністратора електронних торгів протягом 1 (одного) календарного дня з моменту їх надходження шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу Адміністратора електронних торгів.

7.4.4. Підтвердження сплати ціни Прямого продажу надсилається на електронну адресу Учасника, вказану ним під час реєстрації на участь у торгах, протягом години після отримання такої оплати Продавцем у разі сплати платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт, та не пізніше десятої години наступного робочого дня за днем отримання такої оплати, якщо оплата здійснювалася через банківські установи.

7.4.5. Якщо підтвердження не надійшло, Учасник, який належним чином сплатив ціну, зобов’язаний повідомити про це Продавця та Адміністратора протягом 1 (одного) календарного дня з моменту спливу терміну, протягом якого повинно було надійти таке підтвердження.

У випадку, якщо Учасник не повідомив про ненадходження у встановлені строки підтвердження про сплату ним гарантійного внеску, Продавець та Адміністратор не несуть відповідальності за порушення строків передачі Майна.

 

VIII. Порядок передачі майна, що реалізується на електронних торгах

 

8.1. Переможець електронних торгів отримує Майно безпосередньо від арбітражного керуючого, якій або є Продавцем, або уповноважував Продавця.

8.2. Право власності на Майно, що реалізувалось через Аукціон, набувається Переможцем електронних торгів з моменту підписання передавального акту.

8.3. В передавальному акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються:

ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) арбітражного керуючого, якій або є Продавцем, або уповноважував Продавця та Покупця;

відомості про продане нерухоме майно;

адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

8.4. Передавальний акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше 3 (трьох) робочих днів після повної сплати Покупцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) Покупцю та Продавцю. За невчасне передання акта нотаріусу Продавець торгів сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,5 відсотка за день від ціни продажу за період прострочення.

8.5. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує Продавець.

8.6. Особа, у власності якої перебувало Майно до продажу на електронних торгах та Продавець не відповідають за недоліки Майна, крім випадків їх навмисного приховування.

 

 IX. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися

 

9.1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

9.1.1. відсутності учасників електронних торгів або наявності на торгах лише одного учасника;

9.1.2. коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість)

9.1.3. несплати учасником, що був визначений переможцем електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені цим Регламентом.

9.2. Якщо електронні торги не відбулися з підстав визначених п 9.1.1, та 9.1.2., до Протоколу електронних торгів вноситься відповідна підстава та протокол розміщується Системою у Особистих кабінетах учасників, які були зареєстровані для участі у цих торгах.

 

Х. Зупинення електронних торгів

 

10.1. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту є:

 • рішення суду;
 • наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи ( виключно на період відновлення її працездатності).

10.2. За наявності підстав, визначених у пункті 10.1 цього Регламенту, Продавець та/або Адміністратор зобов’язані негайно зупинити електронні торги в цілому або по окремому лоту, про що складається акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення.

Цей акт розміщується на Веб-сайті та, за наявності можливості, надсилається усім учасникам до Особистих кабінетів.

З моменту зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту, строки проведення електронних торгів автоматично призупиняються.

10.3. У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 10.1. цього Регламенту, Продавець та/або Адміністратор з дотриманням вимог цього Регламенту засобами Системи здійснюють заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та продовженням строків проведення торгів.

Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам до Особистих кабінетів. Інформація про відновлення електронних торгів обов'язково має містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

 

ХІ. Винагорода Адміністратор

 

11.1. Винагорода Адміністратору нараховується та сплачується Продавцями відповідно до умов Договору про надання послуг технічного адміністрування.

 

XII. Вирішення спорів

 

12.1. Усі спори, що можуть виникати між Адміністратором, Продавцями, Учасниками електронних торгів, будь-якими третіми особами, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

12.2.У випадку не вирішення спору у позасудовому порядку, спір підлягає вирішенню у відповідному суді, відповідно до вимог діючого законодавства України.

12.3. Адміністратор не несе відповідальності за Майно та за дотримання Продавцями умов Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».